KAAPO Emil RISSALA (ent. Rissanen)

KAAPO Emil RISSALA (ent. Rissanen)


1900,
Died: 09.05.71

 

News