VIRPI Leena KANTO

VIRPI Leena KANTO


1959, Oulu
Sculptor
Lehtimäentie 21, 16300 Orimattila
virpi.kanto@phnet.fi
http://www.virpikanto.fi/fi/

Works for Sale and Hire