MATTI Tapani
NURMINEN

PENTTI Sakari
MELANEN

TUIJA Sinikka
SUUTARI

FRANK MARIA
BRüMMEL

MARJA Ilona
ZILLIACUS-
PESOLA

MIIA
AUTIO

JUSSI Arvi
KOIVUSALO

MARTTI Johannes
PEURASALO, (v:een 1935 Palmgrén)

ANNA
ALAPURO
   
Pekka
Kaikkonen

KIMI
PAKARINEN

PENTTI Ensio
KASKIPURO (v:een 1935 Krut)

PENTTI Ilmari
LUMIKANGAS

TOIVO Johannes
ANTTILA

MAIRE Tuulikki
RUOTSALAINEN

KATRI
YLI-
ERKKILÄ os. Kokkinen

SUSANNA (Sanni) Kristiina
NYKYRI (Nykyri-
Kari)

OUTI Sinikka
LIUSVAARA

ELIISA
ISONIEMI