CARL MICHAEL  FORSBERG

CARL MICHAEL FORSBERG


1916, Helsinki
Kuvataiteilija, taidegraafikko, taidemaalari
, 20100 Turku
0505757753
rita.forsberg-kimura@pp.inet.fi
Artist’s Statement 

Carl Forsberg on surrealisti, joka alun perin oli kotoisin suomenruotsalaisesta ympäristöstä Helsingistä ja Pietarsaaresta.
Kuvataiteen ohella hän on toiminut opettajana. Aktiivisen näyttelytoiminnan hän aloitti vuonna 1946, siis heti sodan jälkeen, jolloin surrealismi muutoinkin nosti päätään suomalaisessa taiteessa ja kirjallisuudessa.
Kuusikymmenluvun kuluessa hänen vertauskuvalliset maalauksensa alkoivat yhä voimakkaammin ottaa mittaa todellisuudesta.
Itse Forsberg koki olevansa " futuristi" eräänlainen ennustaja. Uni ja allegoria eivät oleet hänelle todellisuuden vastakohta.
" Kuvissani on todellisuutta ja ajankohtaisuutta kuin siamilaiskaksosissa, elämä ja kuolema. Mielikuvituksen ja todellisuuden yhteensulautuminen ei ole ongelma eikä mikään, kun se tapahtuu unikuvissa."
Forsbergin taidetta voidaan luonnehtia paranormaaliksi.
Maalausten aiheet liittyvät usein valtaan ja vallankäyttöön, pienen ihmisen kohtaloon suurten voimien puristuksessa.
Sisältö töissä on tärkeämpi kuin itsetarkoituksellinen esteettisyys.
Forsberg on surrealistinen dokumentaristi, joka keskellä aikamme rationalismia uskalsi luottaa omaan intuitioonsa.

Ajankohtaista

Korkeus 55 cm/
Leveys 48 cm
Vuosi 1976