JONNA Pauliina JOHANSSON

JONNA Pauliina JOHANSSON


1975, Espoo
Kuvataiteilija, taidemaalari
Munkkisaarenkatu 12 A 4, 00150 HELSINKI
jonna.johansson@gmail.com
http://www.jonnajohansson.net
Artist’s Statement 

Pohdin ja käsittelen teoksissani laajalla perspektiivillä ihmisyyttä, erityisesti naiseutta ja naisena olemisen eri olomuotoja ja rooleja. Temaattisesti minua kiinnostaa köyhyys, naisiin kohdistuva vallankäyttö ja väkivalta, prostituutio, syömishäiriöt, kontrolloiminen, kauneuskäsitykset ja kommunikaation eri muodot.

Globalisoitumisen, massakulutuksen ja materiaalisten arvojen keskellä koen tärkeäksi käsitellä aiheita kuten yksilön lisääntyvä köyhyys, eriarvoisuus ja päihteiden käyttö. Monelle tavallista arkea, josta usein vaietaan.

Työskentelen maalauksen parissa. Maalaukset syntyvät erilaisten ja eritahoilta peräisin olevien kuvamateriaalien pohjalta, jotka olen valikoinut työstettäväksi. Installaatiot ovat myös tärkeässä osassa taiteellista työskentelyäni. Materiaaleina käytän ensisijaisesti öljyvärejä, akryyli- ja akvarellivärejä sekä alkydimaaleja.

Ajankohtaista

FOR SALE
Yksityisnäyttely
Galleria Jangva Helsinki
21.9 - 9.10.2011


JONNA JOHANSSON
For Sale
Maalauksia, videoinstallaatio
21.9. - 9.10.2011

”For Sale” näyttelykokonaisuus pohjautuu kuukauden mittaiseen dokumentaariseen työskentelyjaksooni Espanjan aurinkorannikolla, missä dokumentoin massaturismia valokuvin, tekstein ja liikkuvan kuvan avulla. Kiinnostuin massaturismi-ilmiöstä ja siihen sisältyvistä teemoista kymmenen vuotta sitten opiskellessani Madridissa.

Lähtökohtanani kyseiselle projektille oli fenomenologinen lähestymistapa, jossa pyrin kuvaamaan ympäristöä ja suhdettani siihen sellaisena kuin se minulle ilmeni. Painopisteeksi muodostui inhimillinen kokemus variaatioineen.

Lopulliset teokset valmistuivat omalla työhuoneellani Suomessa. Työskentelyprosessin edetessä välimatka tapahtumapaikkaan, ympäristön muutos sekä maalauksen antama vapaus muokkasivat teoksista jotakin aivan muuta kuin massaturismille tyypillistä kuvastoa.

Taiteellisessa työskentelyssäni tutkin ihmisyyttä ja globaaleja ilmiöitä yksittäisen ihmisen tasolla ja välineenä käytän pääosin maalausta ja installaatiota.

Jonna Johansson
jonna.johansson( at) gmail.com
www.jonnajohansson.net

”For Sale” näyttelykokonaisuus pohjautuu kuukauden mittaiseen dokumentaariseen työskentelyjaksooni Espanjan aurinkorannikolla, missä dokumentoin massaturismia valokuvin, tekstein ja liikkuvan kuvan avulla. Kiinnostuin massaturismi-ilmiöstä ja siihen sisältyvistä teemoista kymmenen vuotta sitten opiskellessani Madridissa.

Lähtökohtanani kyseiselle projektille oli fenomenologinen lähestymistapa, jossa pyrin kuvaamaan ympäristöä ja suhdettani siihen sellaisena kuin se minulle ilmeni. Painopisteeksi muodostui inhimillinen kokemus variaatioineen.

Lopulliset teokset valmistuivat omalla työhuoneellani Suomessa. Työskentelyprosessin edetessä välimatka tapahtumapaikkaan, ympäristön muutos sekä maalauksen antama vapaus muokkasivat teoksista jotakin aivan muuta kuin massaturismille tyypillistä kuvastoa.