MINNA Kristiina KANGASMAA

MINNA Kristiina KANGASMAA


1967, Oulu
Kuvanveistäjä
Pikisaarentie 8 as 2, 90100 Oulu Oulu
mail@minnakangasmaa.fi
http://www.minnakangasmaa.fi
 

Ajankohtaista

Minna Kangasmaan viimeisin teossarja on nimeltään Systema naturae. Se käsittää kaksitoista (12) teosta, jotka ovat suurikokoisia ja moniosaisia veistoksia, reliefejä ja installaatioita. Teokset nostavat tarkastelun kohteeksi ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutussuhteet, mutta synnyttävät samalla myös laajemman viittausten verkoston. Teoksissaan Kangasmaa käyttää käsitteellisiä työkaluja, joilla hän kuvaa ihmisen ja luonnon usein varsin ristiriitaisenkin vuorovaikutussuhteen ilmentymiä ja samalla johdattelee pienillä eleillä suurten ja monimutkaisten filosofisten ja taidehistoriallisten kysymysten äärelle. Teokset käsittelevät ihmisen luontosuhteeseen liittyvien käsitteiden ja näkemysten selventämisen, jäsentämisen ja uudelleenarvioinnin kautta myös taiteen kykyä kuvata ihmisen luontosuhdetta totuudenmukaisesti.

http://minnakangasmaa.fi/fi/ajankohtaista

Installaatio | Sarjasta Systema naturae | Kupari, messinkikirjaimet, maalattu puu | 250 x 600 x 600 cm | Yksityiskohta | 2009/2011 | Kuva: Mika Friman