CHRISTINE CANDOLIN

CHRISTINE CANDOLIN


1953, Helsinki
Installaatiotaiteilija, kuvanveistäjä, tilataiteilija
Aarholmankuja 4 B 22, 00840 Helsinki 84
c.candolin@kolumbus.fi
Artist’s Statement 

työskentelyni taustat

Olen1980-luvun alusta tehnyt tilateoksia ja installaatioita joiden kautta olen tutkinut mielen ja materian vuorovaikutusta ja tästä esiinnousevia ominaisuuksia Tilateokseni ovat olleet pääasiassa isoihin tiloihin, taikka useampaan huoneeseen suunniteltuja ideakokonaisuuksia.

Mielen evoluutio, ihmisen tietoisuus ja maailman hahmottaminen, sekä siinä toimiminen ovat aiheina jo pitkään askarruttaneet ja vaikuttaneet visuaalisen työskentelyni sisältöihin. Tutkimukseni ovat siksi haarautuneet myös luonnontieteiden alueelle jossa mullistavia löytöjä tehdään jatkuvasti.. Kysymykseni onkin; voiko taiteella kommentoida tai vaikuttaa em. kysymyksissä? Mielestäni voi ja pitääkin.
Teokseni ovat allegorisia heijastuksia näiden pohdintojeni eri vaiheista; olen tutkinut tietoisuutta, näkemistä ja hahmottamista tieteen tutkimuksen lisäksi myös eri viisaustraditioiden näkemyksiä sivuten,esim v. 2008 Amos Andersonin museon yksityisnäyttelyssäni tutkin materiaalia, ainetta, ajatusta ja tietoisuutta teoksen materiaalisen ilmiasun lisäksi mietiskelyn välityksellä ;eräänlaisena fenomenologis-strukturalistisena kokeiluna.
Postmodernistinen nykytutkimus havainnoinnista ja olemisesta maailmassa liittyy oleellisesti tämänhetkiseen työskentelyyni.

Käytän teoksissani videoiden ja kuvien lisäksi vaihtelevia materiaaleja; kirjoitettua tekstiä, valoa, graafista viivaa, maalausta, kiveä, perunajauhoa, vettä, heijastuksia, siten, että teoksen materiaalinen kokonaisuus perustuu idean esiintuomisen lisäksi karuun,- jopa rosoiseen kauneuteen.

Ajankohtaista

Tulossa :
Sjählö9-ryhmänäyttely syksyllä 2013 Hyvinkään Taidemuseossa

300 hanging ironbars, height 3 meters