SARI VENNOLA

SARI VENNOLA


1965, Helsinki
Valokuvataiteilija
0405599168
sari@vennola.fi
http://www.sarivennola.fi
 

Ajankohtaista