ANNA KOLEHMAINEN

ANNA KOLEHMAINEN


1982, Helsinki
Kuvataiteilija, taidegraafikko
13100
anna.kolehmainen@gmail.com
https://paperihuone.com/
Artist’s Statement 

Teosteni teemana on mielentoiminta. Haluan herätellä katsojan pohtimaan, millaisia sisältöjä kannamme mielessämme. Millaisia polkuja ajatuksemme kulkevat, ja millaisia jälkiä ne jättävät taakseen?

Mielenliikkeen symbolina käytän kuvia antimateriahiukkasten liikkeistä, sekä erilaisia kulkevia eläinhahmoja.

Liikkuessaan kuplakammiossa antimateriahiukkaset jättävät jälkeensä kuplapolkuja. Hiukkaset eivät ole meille näkyviä, silti ne ovat olemassa. Katson mielentoiminnan olevan luonteeltaan samankaltaista. Molemmat ovat lakkaamatta liikkeessä, mutta emme voi olla arjessamme juurikaan tietoisia näistä hienovaraisista tapahtumista. Vai voimmeko?

Olen rinnastanut antimateriahiukkasten liikkeet mielenliikkeeseen, kuplapolut ajatusten polveiluun.
Nämä kuvat näyttäytyvät karttana ajatusten kulkureiteistä, poluista joita kuljemme omassa mielenmaisemassamme.

Teoksillani haluan tarjota katsojalle toisenlaisen, arkikokemuksesta vieraannuttavan näkökulman, josta tarkastella ympäröivää maailmaa, sekä itseämme osana sitä. Tietoisuus omassa mielessämme tapahtuvista prosesseista lisää ymmärrystämme. Itsetuntemuksen kautta voimme saavuttaa ymmärrystä myös toisista elollisista olennoista. Tämän myötä voimme kasvaa myötätuntoisemmiksi ihmisiksi.

Pyrkimys samaistua toisen eläinlajin kokemusmaailmaan etäännyttää omasta totutusta maailmantulkinnastamme, ja parhaimmillaan laittaa alulle uusia oivallukseen johtavia prosesseja meissä.
Kyky asettua toisen elollisen olennon asemaan johtaa mitä todennäköisimmin toimintaan, joka kestää eettisen tarkastelun.

Taito nähdä itsensä ulkopuolelle, sekä suhteemme ympäröivään maailmaan kenties määrittelee inhimillisen tietoisuutemme laajuuden.

Ajankohtaista

13.10.2017 klo 18.30-20.00 Mielen hauraudesta ja voimasta- teoksen julkistamistilaisuus Joogakoulu Kajossa, Rauhanakatu 3, Hämeenlinna. www.kajoyoga.fi

27.6.-22.7. SUMMER PRINTS
Galleria G, Pieni Roobertinkatu 10, Helsinki,
https://www.taidegraafikot.fi/nayttelyt/tulevatjamenneet-nayttelyt/

15.7-6.8.2017 Tuulen kaikuja, Paperihuoneen taiteilijoiden yhteisnäyttely, Varikkogalleria Seinäjoki
http://www.varikko.fi/

19.8.2017 Moth Migration Project, Hilary Lorenzin organisoima yhteisötaideteos, 516 Arts, Albuquerque, New Mexico, USA.
https://hilarylorenz.blog/tag/moth-migration/

Installaatio 2017