TUOMO   LUKKARI

TUOMO LUKKARI


Ristijärvi
Kuvataiteilija, taidemaalari
Lahti, Helsinki ,
lukkarintuomo@gmail.com
http://tuomolukkari.blogspot.com/
Bio    Artist’s Statement 

Tuomo Lukkarin retrospektio- taidekirjan esipuhe:


ALUKSI

Tuomo Lukkarin opin tuntemaan kootessamme Muovi-Pop, partaradikaalien paluu näyttelyä. Osaan hänen tuotantoaan olin tutustunut vuosien varrella. Poptaide, enkelit, kuuset ja Kainuun lumiset metsät olivat tiedossani, mutta Tuomon pitkän uran monipuolisuus on valjennut minulle vasta nyt.

Ominaiseen tapaansa Tuomo sanoo tehneensä vain sitä, mitä muutkin. Todellisuudessa kyseessä on hänen kykynsä seurata ja poimia ajasta olennainen, kiteyttää siitä oman näköinen, selvästi muista erottuva tapa nähdä ja tehdä.

Sellaiset teokset kuin Väsyneet sankarit muovista prässättyine työsaappaineen saattavat noudattaa ulkoisesti poptaiteen kieltä, mutta popille ominainen kepeä pinnallisuus siitä puuttuu. Väsyneet sankarit on edelleen ajankohtainen muistomerkki autioituville kylille ja niiden asukkaille.

Tuomo Lukkarin lokeroiminen jonkin tyylisuunnan, saatikka "partaradikalismin" otsikon alle on harhaanjohtavaa ja yksioikoista. Hänestä puuttuvat kaikki taiteilijan pinnalliset elkeet ja äänekäs julistaminen. Tuomo Lukkarin taide on hänen näköistään, syvästi inhimillistä ajasta ja paikasta riippumatta.


Heikki Aranne
Kajaanin taidemuseon johtaja

Ajankohtaista

Teoskuvissa olevissa töissäni, monissa niistä, on yhteisenä tekijänä pyrkimys kolmiulotteisuuteen, joko rakenteellisten tai illusoristen menetelmien avulla. Ilmiö, jonka alitajuinen merkitys voi olla päästä lähemmäksi katsojaa.
- Toisaalta sama pyrkimys lähelle, on kaikissa maalauksissa, sillä aihe ja sen toteuttaminen johtavat pohdintaan, kuinka lähelle voi päästä sitä mielikuvaa, joka työtä aloittaessa on mielessä välähdellyt.

Artist’s Statement osiossa - johon pääsee sitä klikkaamalla- nimeän kaudet ja vaiheet niihin sisältyvine sarjoineen, joita työskentelyssäni on vuosien mittaan ollut.

Teoskuvissa on esimerkkejä eri kausista siten, että kaikkein varhaisimmasta vaiheesta, informalistisista maalauksista, valitut esimerkit ovat kahdella ensimmäisellä teosrivillä.
Siitä eteenpäin kaudet ja vaiheet etenevät esimerkkeineen pääasiassa 2-3 kuvarivin vauhtia.
Ne noudattavat summittaisesti Artist\'s Statement osiossa esittämiäni tähänastisen työskentelyni vaiheita.

Tällä hetkellä uudempia töitäni, Eino Leinon Helkavirsien innoittama tekemiäni maalauksia, on nähtävissä osoitteessa http://tuomolukkari.blogspot.com/

Lisää kuva-albumeja viimeisimmistä töistäni on tekeillä.

Akryyli kankaalle, sekatekniikka, 135x153 cm